پلنهای نمایندگی لینوکس سی پنل

۲ گیگابایت

ماهیانه

۳۰۰۰۰ تومان

 • ۲ گیگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • نوع WHM
 • دیتاسنتر روندتازه/هتزنر
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۴ گیگابایت

ماهیانه

۴۰۰۰۰ تومان

 • ۴ گیگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • نوع WHM
 • دیتاسنتر روندتازه/هتزنر
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۱۰ گیگابایت

ماهیانه

۶۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • نوع Master
 • دیتاسنتر روندتازه/هتزنر
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۲۰ گیگابایت

ماهیانه

۹۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • نوع Master
 • دیتاسنتر روندتازه/هتزنر
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۴۰ گیگابایت

ماهیانه

۱۲۰۰۰۰ تومان

 • ۴۰ گیگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • نوع Alpha
 • دیتاسنتر روندتازه/هتزنر
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

پلنهای نمایندگی ویندوز پلسک

مقدماتی

ماهیانه

۵۰۰۰۰ تومان

 • ۲ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

اقتصادی

ماهیانه

۷۰۰۰۰ تومان

 • ۵ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

شرکتی

ماهیانه

۹۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

حرفه ای

ماهیانه

۱۲۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

برتر

ماهیانه

۱۵۰۰۰۰ تومان

 • ۳۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

امکانات مشترک تمامی پلنهای نمایندگی هاست

SSL رایگان

∞ پنل مدیریتی با دسترسی کامل

∞ پنهان بودن کامل هویت ما

دیتابیس نامحدود

∞ FTP نامحدود

∞ اکانت ایمیل نامحدود

DNS اختصاصی

∞ تعداد اکانت نامحدود

∞ امکان اورسل