پلنهای نمایندگی هاست لینوکس و ویندوز
فضا ترافیک سیستم عامل کنترل پنل وب سرور هزینه ماهیانه
۲ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس سی پنل لایت اسپید ۱۵۰۰۰ تومان
۴ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس سی پنل لایت اسپید ۲۰۰۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس سی پنل لایت اسپید ۳۰۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس سی پنل لایت اسپید ۴۵۰۰۰ تومان
۴۰ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس سی پنل لایت اسپید ۶۰۰۰۰ تومان
۲ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس پلسک Apache/Nginx ۱۵۰۰۰ تومان
۴ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس پلسک Apache/Nginx ۲۰۰۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس پلسک Apache/Nginx ۳۰۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس پلسک Apache/Nginx ۴۵۰۰۰ تومان
۴۰ گیگابایت نامحدود کلودلینوکس پلسک Apache/Nginx ۶۰۰۰۰ تومان
۲ گیگابایت نامحدود ویندوز ۲۰۱۶ پلسک IIS 10 ۲۵۰۰۰ تومان
۵ گیگابایت نامحدود ویندوز ۲۰۱۶ پلسک IIS 10 ۳۵۰۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت نامحدود ویندوز ۲۰۱۶ پلسک IIS 10 ۴۵۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت نامحدود ویندوز ۲۰۱۶ پلسک IIS 10 ۶۰۰۰۰ تومان
۳۰ گیگابایت نامحدود ویندوز ۲۰۱۶ پلسک IIS 10 ۷۵۰۰۰ تومان

امکانات مشترک تمامی پلنهای نمایندگی هاست

SSL رایگان

∞ پنل مدیریتی با دسترسی کامل

∞ پنهان بودن کامل هویت ما

دیتابیس نامحدود

∞ FTP نامحدود

∞ اکانت ایمیل نامحدود

DNS اختصاصی

∞ تعداد اکانت نامحدود

∞ امکان اورسل