پلنهای نمایندگی لینوکس سی پنل

۵ گیگابایت

ماهیانه

۲۵۰۰۰ تومان

 • ۵ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۱۰۰ گیگابایت
 • امکان اورسل
 • دیتاسنتر ایران
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۱۰ گیگابایت

ماهیانه

۵۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۲۰۰ گیگابایت
 • امکان اورسل
 • دیتاسنتر ایران
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۲۰ گیگابایت

ماهیانه

۸۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۳۰۰ گیگابایت
 • امکان اورسل
 • دیتاسنتر ایران
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۵۰ گیگابایت

ماهیانه

۱۶۰۰۰۰ تومان

 • ۵۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۴۰۰ گیگابایت
 • امکان اورسل
 • دیتاسنتر ایران
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

۱۰۰ گیگابایت

ماهیانه

۲۶۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۵۰۰ گیگابایت
 • امکان اورسل
 • دیتاسنتر ایران
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

پلنهای نمایندگی ویندوز پلسک

مقدماتی

ماهیانه

۴۰۰۰۰ تومان

 • ۵ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۱۰۰ گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

اقتصادی

ماهیانه

۸۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۲۰۰ گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

شرکتی

ماهیانه

۱۲۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۳۰۰ گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

حرفه ای

ماهیانه

۲۴۰۰۰۰ تومان

 • ۵۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۴۰۰ گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

برتر

ماهیانه

۴۰۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ۵۰۰ گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

امکانات مشترک تمامی پلنهای نمایندگی هاست

SSL رایگان

∞ پنل مدیریتی با دسترسی کامل

∞ پنهان بودن کامل هویت ما

دیتابیس نامحدود

∞ FTP نامحدود

∞ اکانت ایمیل نامحدود

DNS اختصاصی

∞ تعداد اکانت نامحدود

∞ امکان اورسل