پلنهای هاست دانلود دایرکت ادمین

مقدماتی

ماهیانه

۱۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر روند تازه/هتزنر
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

اقتصادی

ماهیانه

۲۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر روند تازه/هتزنر
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

شرکتی

ماهیانه

۳۰۰۰۰ تومان

 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر روند تازه/هتزنر
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

حرفه ای

ماهیانه

۵۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر روند تازه/هتزنر
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

برتر

ماهیانه

۸۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر روند تازه/هتزنر
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

امکانات مشترک تمامی پلنهای هاست دانلود ایران و آلمان

∞ دامنه اضافه نامحدود

∞ هارد پرسرعت دیتاسنتر ادیشن

∞ SSL رایگان

∞ اکانت FTP نامحدود

∞ پارک دامنه نامحدود

∞ زیردامنه نامحدود

عدم پشتیبانی از PHP

∞ عدم پشتیبانی از MySQL

∞ بدون بکاپ