پلنهای هاست دانلود دایرکت ادمین

مقدماتی

ماهیانه

۱۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ایمیل و دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

اقتصادی

ماهیانه

۶۰۰۰۰ تومان

 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ایمیل و دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

شرکتی

ماهیانه

۹۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ایمیل و دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

حرفه ای

ماهیانه

۱۳۵۰۰۰ تومان

 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ایمیل و دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

برتر

ماهیانه

۴۰۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ایمیل و دیتابیس ندارد
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور Apache/Nginx

امکانات مشترک تمامی پلنهای هاست دانلود ایران و آلمان

∞ دامنه اضافه نامحدود

∞ هارد پرسرعت دیتاسنتر ادیشن

∞ SSL رایگان

∞ اکانت FTP نامحدود

∞ پارک دامنه نامحدود

∞ زیردامنه نامحدود

پشتیبانی از PHP

∞ عدم پشتیبانی از MySQL

∞ بدون بکاپ