پلنهای هاست دانلود سی پنل ایران

مقدماتی

ماهیانه

۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed

اقتصادی

ماهیانه

۱۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed

شرکتی

ماهیانه

۱۵۰۰۰ تومان

 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed

حرفه ای

ماهیانه

۲۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed

برتر

ماهیانه

۴۰۰۰۰ تومان

 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • راه اندازی وب سایت ندارد
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • پارک و زیردامنه نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed

امکانات مشترک تمامی پلنهای هاست دانلود ایران

∞ دامنه اضافه نامحدود

∞ هارد پرسرعت دیتاسنتر ادیشن

∞ SSL رایگان

∞ اکانت FTP نامحدود

∞ پارک دامنه نامحدود

∞ زیردامنه نامحدود

عدم پشتیبانی از PHP

∞ عدم پشتیبانی از MySQL

∞ بدون بکاپ