پلنهای هاست لینوکس سی پنل

مقدماتی

سالیانه

۲۵۰۰۰ تومان

 • ۵۰ مگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

اقتصادی

سالیانه

۳۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ مگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

شرکتی

سالیانه

۷۰۰۰۰ تومان

 • ۵۰۰ مگابایت فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

حرفه ای

سالیانه

۱۰۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

برتر

سالیانه

۱۸۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا SSD
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی نامحدود وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

پلنهای هاست لینوکس پلسک

مقدماتی

سالیانه

۲۵۰۰۰ تومان

 • ۵۰ مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور Apache/Nginx

اقتصادی

سالیانه

۳۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور Apache/Nginx

شرکتی

سالیانه

۷۰۰۰۰ تومان

 • ۵۰۰ مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور Apache/Nginx

حرفه ای

سالیانه

۱۰۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور Apache/Nginx

برتر

سالیانه

۱۸۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی نامحدود سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور Apache/Nginx

پلنهای هاست لینوکس دایرکت ادمین

مقدماتی

سالیانه

۲۵۰۰۰ تومان

 • ۵۰ مگابایت فضا HDD
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد/هتزنر
 • سیستم عامل CentOS 7
 • وب سرور Apache/Nginx

اقتصادی

سالیانه

۳۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد/هتزنر
 • سیستم عامل CentOS 7
 • وب سرور Apache/Nginx

شرکتی

سالیانه

۷۰۰۰۰ تومان

 • ۵۰۰ مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد/هتزنر
 • سیستم عامل CentOS 7
 • وب سرور Apache/Nginx

حرفه ای

سالیانه

۱۰۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد/هتزنر
 • سیستم عامل CentOS 7
 • وب سرور Apache/Nginx

برتر

سالیانه

۱۸۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی نامحدود سایت
 • دیتاسنتر برج میلاد/هتزنر
 • سیستم عامل CentOS 7
 • وب سرور Apache/Nginx

امکانات مشترک تمامی پلنهای هاست لینوکس

∞ بکاپ هفتگی

∞ پارک دامنه نامحدود

∞ زیر دامنه نامحدود

∞ اکانت FTP نامحدود

∞ دیتابیس نامحدود

∞ انتقال رایگان

انتخاب نسخه PHP از ۵.۶ تا ۷.۲

∞ افزونه FFMPEG

∞ نصب اتوماتیک انواع اسکریپت