پلنهای هاست لینوکس سی پنل

مقدماتی

ماهیانه

۱۰۰۰۰ تومان

 • ۱ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۱۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

اقتصادی

ماهیانه

۱۴۰۰۰ تومان

 • ۵ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۲۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

شرکتی

ماهیانه

۲۳۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۳۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

حرفه ای

ماهیانه

۳۸۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۴۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

برتر

ماهیانه

۵۴۰۰۰ تومان

 • ۳۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۵۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل CloudLinux
 • وب سرور LiteSpeed

پلنهای هاست لینوکس دایرکت ادمین

مقدماتی

ماهیانه

۱۰۰۰۰ تومان

 • ۱ گیگابایت فضا
 • ترافیک آلمان نامحدود
 • ترافیک ایران ۱۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Centos 7
 • وب سرور Apache/Nginx

اقتصادی

ماهیانه

۱۳۰۰۰ تومان

 • ۵ گیگابایت فضا
 • ترافیک آلمان نامحدود
 • ترافیک ایران ۲۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Centos 7
 • وب سرور Apache/Nginx

شرکتی

ماهیانه

۲۱۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک آلمان نامحدود
 • ترافیک ایران ۳۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Centos 7
 • وب سرور Apache/Nginx

حرفه ای

ماهیانه

۳۳۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک آلمان نامحدود
 • ترافیک ایران ۴۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Centos 7
 • وب سرور Apache/Nginx

برتر

ماهیانه

۴۸۰۰۰ تومان

 • ۳۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک آلمان نامحدود
 • ترافیک ایران ۵۰ گیگابایت
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Centos 7
 • وب سرور Apache/Nginx

پلنهای هاست لینوکس پلسک

مقدماتی

ماهیانه

۱۰۰۰۰ تومان

 • ۱ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Cloudlinux
 • وب سرور Apache/Nginx

اقتصادی

ماهیانه

۱۵۰۰۰ تومان

 • ۵ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Cloudlinux
 • وب سرور Apache/Nginx

شرکتی

ماهیانه

۲۵۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Cloudlinux
 • وب سرور Apache/Nginx

حرفه ای

ماهیانه

۴۳۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Cloudlinux
 • وب سرور Apache/Nginx

برتر

ماهیانه

۶۰۰۰۰ تومان

 • ۳۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سیستم عامل Cloudlinux
 • وب سرور Apache/Nginx

امکانات مشترک تمامی پلنهای هاست لینوکس

∞ بکاپ روزانه، هفتگی، ماهانه

 NodeJS – Python – Ruby

∞ ایمیل نامحدود

∞ اکانت FTP نامحدود

∞ دیتابیس نامحدود

∞ انتقال رایگان

انتخاب نسخه PHP از ۵.۶ تا ۷.۴

∞ افزونه FFMPEG

∞ نصب اتوماتیک انواع اسکریپت