پلنهای هاست ویندوز پلسک

مقدماتی

ماهیانه

۱۵۰۰۰ تومان

 • ۱ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۱۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

اقتصادی

ماهیانه

۲۰۰۰۰ تومان

 • ۵ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۲۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

شرکتی

ماهیانه

۳۲۰۰۰ تومان

 • ۱۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۳۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

حرفه ای

ماهیانه

۴۸۰۰۰ تومان

 • ۲۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۴۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

برتر

ماهیانه

۷۲۰۰۰ تومان

 • ۳۰ گیگابایت فضا NVMe
 • ترافیک ماهانه ۵۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • دیتاسنتر ایران
 • ویندوز سرور ۲۰۱۹
 • وب سرور IIS 10

امکانات مشترک تمامی پلنهای هاست ویندوز

∞ IIS Remote

∞ .NET Framework 4.8

∞ Daily Backup

∞ PHP Support

∞ IMAP

∞ SQL Server 2016

POP3

∞ MVC5

∞ Dot Net Core