راهنمای ثبت نام در ایرنیک

1. برای ساخت شناسه کاربری در nic.ir بر روی این لینک کلیک نمایید.در مرحله اول نوع شناسه خود را...