هاست دانلود ایران - مقدماتی
15,000 تومان ماهانه
هاست دانلود ایران - اقتصادی
60,000 تومان ماهانه
هاست دانلود ایران - شرکتی
90,000 تومان ماهانه
هاست دانلود ایران - حرفه ای
135,000 تومان ماهانه
هاست دانلود ایران - برتر
400,000 تومان ماهانه