هاست دایرکت ادمین آلمان - مقدماتی
شروع از 10,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین آلمان - اقتصادی
شروع از 13,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین آلمان - شرکتی
شروع از 21,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین آلمان - حرفه ای
شروع از 33,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین آلمان - برتر
شروع از 48,000 تومان ماهانه