هاست دایرکت ادمین ایران - مقدماتی
شروع از 10,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین ایران - اقتصادی
شروع از 13,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین ایران - شرکتی
شروع از 21,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین ایران - حرفه ای
شروع از 33,000 تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین ایران - برتر
شروع از 48,000 تومان ماهانه